FOD Volksgezondheid

Om ervoor te zorgen dat niet alleen het uitzicht en de werking maar ook de inhoud van de site zo goed mogelijk is afgestemd op het doelpubliek, volgden 130 medewerkers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onze opleiding webschrijven.

Mensen lezen online anders dan op papier. Een overheidsdienst die informatie efficiënt wil overbrengen moet daar rekening mee houden. Dat weten ze bij de FOD Volksgezondheid. Vandaar dat maar liefst 75 Nederlandstalige en 55 Franstalige medewerkers die regelmatig teksten schrijven voor internet deze training volgde.

In de op maat gemaakte opleiding kwamen de basisprincipes van schrijven voor internet aan bod. De talloze voorbeelden en schrijfoefeningen van de eigen site zorgden ervoor dat de deelnemers de theorie meteen konden omzetten in de praktijk.