Atlas Copco

Het Zweedse Atlas Copco is wereldleider op vlak van industriële, duurzame oplossingen die de productiviteit verhogen, zoals lucht- en gascompressoren.

Een uitgebreide website met veel informatie en producten vraagt om goede usability en een duidelijke structuur. Zeker als het gaat om zulke specifieke en technische producten als compressoren.

Dankzij de gebruikerstesten die we organiseerden in de Britse vestiging van Atlas Copco konden we achterhalen welke productindeling wel en niet werkte voor de doelgroep van Atlas Copco.

Op basis van de resultaten van dat gebruikersonderzoek, optimaliseerden we de strutuur en weergave van de productcategorieën.

Om ervoor te zorgen dat de aandacht voor gebruiksvriendelijkheid niet vermindert, stuurt Atlas Copco z'n medewerkers ook regelmatig naar onze gespecialiseerde opleidingen over usability en webschrijven.